4.ročník
benefičního divadelního festivalu

ČERVENEC A SRPEN 2022

Děkujeme za 20 vyprodaných divadelních večerů!
A těšíme se na vás zase za rok, v létě 2023!